کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم می­ شود. عوامل درونی فاکتور­هایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می­شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی­های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد. برخی از این عوامل را می­توان به شرح زیر نام برد:

نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری، اهرم عملیاتی، فرصت­های رشد، ساختار دارایی­ ها، سود آوری، معافیت­های مالیاتی غیر بدهی(سپر مالیاتی) و…

عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می­آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی­های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را می­توان به شرح زیر نام برد:

مالیات، نرخ بهره، سطح عمومی فعالیت­های تجاری، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار، رفتار قرض دهندگان، الگوهای رایج و…. (اسدی،1390: 11)

بنابراین این پژوهش به دنبال یافتن اثر دارایی­ های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه و شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند. زیرا برای افراد وموسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی­ های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت. بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها به این مسأله توجه دارند که شرکت­ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند.

2-1- تعریف موضوع و بیان مساله:

تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت­ها، تصمیم­هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می­شوند. در تصمیم­های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می­گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند، و آنچه که در تصمیم­های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می­ کند هزینه سرمایه[1] شرکت است؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل[2] جریان های نقدی حاصل ازپروژه­ های سرمایه گذاری استفاده می­ شود. بنابراین، رد یا قبول پروژه­ های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت، تابعی از ساختار سرمایه[3] آن است. بنابراین انتظار می­رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد.

منابع تأمین مالی شركت­ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها، به دو بخش ” منابع مالی درونی” و ” منابع مالی بیرونی” شرکت تقسیم می­ شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می­ کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت­های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می­گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی­هاو سهام، اقدام به تامین مالی می کند. (نمازی، 1384: 76)

لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می­باشد عبارتند از:

آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزینه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند؟ این پژوهش درصد یافتن اثر 8 متغیر دارایی­ های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه صنعت و شاخص صنعت از بین عوامل دورنی و بیرونی بر ساختار مالی(اهرم مالی) شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

یکی از موضوع­های مهمی که تمام صاحب نظران مالی و مدیران مالی برآن توافق دارند، مسئله ساختار مالی (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد، یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه­ای است، اما در عالم واقعیت چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت­ها به نسبت­های مختلفی از اهرم استفاده می­ کنند.

لذا برای افراد و موسسات ذینفع، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی دارایی­ های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تاثیر خواهد داشت. بانک­ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نمایند. هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب است تا اینکه هم بانک­ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند.

با توجه به مراتب فوق به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه ­های مختلف، لذا شناخت عوامل عمده­ای که بر آن تأثیر دارند قابل توجه و مهم است. تا از این طریق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر، و میزان تأثیر هر کدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید.) یزدانی،1373: 9)

نوآوری که در این پژوهش وجود دارد به شرح ذیل می باشد:

پس از مطالعات گسترده،بررسی­های جامع و با­توجه به پژوهش­ها، تالیف­ها و ثوابق پیشین مشخص شد که علارغم پژوهش­های فراوانی که درباره ساختار سرمایه و اهرم مالی صورت گرفته اما تاکنون تاثیر نرخ موثر مالیات، شاخص صنعت و تعداد شرکت­های تابعه بر اهرم مالی و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار نگرفته که در این پژوهش اثر این سه متغیر نیز در کناد متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4 اهداف پژوهش:

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت است از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­ های وثیقه­ای بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

1- cost of capital

2-Dis count Rate

3- capital and / or Financial structre

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-10-03] [ 01:43:00 ب.ظ ]
1-1- طرح موضوع و تعریف آن

تلویزیون که در کشور ما یک رسانه ملی است در کنار مجموعه­ی ساختارهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی رسانه­­ها می ­تواند گفتمان اجتماعی، گفتمان مسلط، جو و فضای زمانه را تعیین کند و به آن شکل دهد. رسانه ها و خصوصاً تلویزیون و اخبار تلویزیون به ویژه به طور حرفه­ای با تصویرسازی مثبت و منفی و کنار هم گذاشتن موزائیکی تصاویر به شکل گیری یک تصویر کلان از یک رویداد می پردازند؛ از طرفی، ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم بر رسانه نقش مهمی در عملکرد آن دارد که این ساختار می تواند در تعیین اولویت های خبری نقش عمده­ای ایفا کند.

در یک کلام تلویریون را می­توان هم محصول و هم محرک نظام اجتماعی سیاسی تلقی کرد. آنها می­توانند در یک نظام منسجم به پیشرفت کمک کنند، به طوری که از طریق پیگیری و یک جریان، مدلی را شکل دهند و با تکمیل یک تصویر کلان و پازل مانند، هرگونه مسأله ای را به مخاطب القا کنند.

محقق در این تحقیق می کوشد به کشف این مجهول بپردازد که رسانه ملی آنجا که بحث تکلیف و اصول است خوب عمل می کند؛ اما آنجا که به انتظارات مردم باید پاسخ داده شود به نسبت ضعیف است و آیا رسانه ملی و شبکه های خبری سیما در دوره نهم از انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور با پخش خبر و گفتگوی خبری توانست پاسخگوی نیازهای مردم باشد؟

این تحقیق به دنبال چگونگی پوشش دهی اخبار تلویزیون در نهمین دوره انتخابات مجلس در 12 اسفندماه سال 90 با ارائه اخبار همراه با پخش گزارش، تفسیر، مصاحبه در پنج شبکه 2،1، 3، تهران و شبکه خبر به ترتیب در پنج دوره زمانی 19، 20:30، 22 ، 24 و 13 می­باشد و اینکه آیا هر یک از شبکه های خبری اشاره شده در پخش اخبار در خصوص انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از معیارهای خبری خاصی بهره جسته اند، آیا مطالب و اخبار ارائه شده در این شبکه ها بر اساس معیارهای متفاوت پخش شد یا معیارهای یکسان؟

دست­یابی به پاسخ به این سوالات ما را در تدوین یک برنامه­ی اجرایی برای پیشرفت هر چه بیشتر کمک می­ کند.

موضوع مشارکت سیاسی و انتخابات و چگونگی تحقق آن، ریشه در تاریخ دیرینه ملت ها دارد که امروزه این واژه اهمیت دوصد چندانی پیدا کرده است و مشارکت در عرصه های گوناگون خصوصاً انتخابات همواره مورد بحث و نظر بسیاری از صاحب­نظران بوده است؛ به گونه­ ای که به نظر برخی صاحب­نظران محور اصلی توسعه و پیشرفت در کشورها بر پایه مشارکت سیاسی مردم آن کشور به ویژه در صحنه و عرصه انتخابات وابسته است؛ چرا که انتخابات در هر شکل (چه انتخابات در انتخاب شورای روستا، شهر در بعد پایین­تر،انتخاب نماینده مجلس در طیف وسیع و چه انتخاب نماینده خبرگان و رییس جمهور در طیف گسترده تر) اساس و بنیان هر جامعه را شکل می­دهد و کسانی که به عنوان نماینده در هر قشر و دوره­ای انتخاب می­شوند، سکان روستا، شهر و خصوصاً کشور را به دست خواهند گرفت.

انگیزه­ اصلی محقق از انتخاب این موضوع مسئله مهم انتخابات مجلس و اهمیت مجلس در نظام است؛ چرا که مجلس بنا بر فرمایش رهبر کبیر انقلاب اسلامی، خانه ملت است و تمام تصمیمات مهم مردم و جامعه در این خانه و توسط این برگزیدگان مردم گرفته می­ شود، به همین دلیل محقق برآن شد تا موضوع انتخابات مجلس را که از مهمترین انتخابات کشور می­باشد، در شبکه های خبری تلویزیون با توجه به ارزشها و سبک­های خبری و نحوه پوشش دهی اخبار انتخابات مجلس مطالعه و مقایسه تطبیقی نماید.

متغیرها و فاکتورهای اصلی این طرح عبارتند از:

اخبار، سیما، شبکه های خبری سیما، اخبار سیاسی، انتخابات، ساعات پخش اخبار (اخبار پنج شبکه 1، 2، 3، تهران و شبکه خبر به ترتیب در پنج دوره­ زمانی خبری 19، 20:30، 22، 24 و 13)، ارزشهای خبری، سبک­های خبری، عناصر خبر، منبع خبر و ….

با توجه به نقش کلیدی رسانه ­ها به ویژه تلویزیون در خصوص پوشش اخبار انتخابات محقق بر آن است تا دریابد رسانه تلویزیون چگونه توانسته این اخبار را پوشش دهد و بیشتر از چه سبک­ها، عناصر و ارزش­های خبری در پوشش اخبار خویش استفاده کرده است.

1-2- بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:

1-2-1- اهمیت نظری یا علمی:

مشارکت شهروندان در حیات سیاسی خود همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه اجتماعی و سیاسی بوده است و از زمان شکل گیری دولت­های مستقل این اندیشه همزاد آن شکل گرفته است که مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و به نوعی باید قدرت مهارنشدنی حاکمان که در رأس قدرت قرار دارند را محدود کرد که این تحدید در گرو مشارکت شهروندان در سرنوشت خود بوده است و امروزه مشارکت سیاسی یکی از شاخص ­های عمده توسعه سیاسی و اجتماعی در جوامع مدرن دموکراتیک حساب می­ شود.

با توجه به اهمیت این دوره از انتخابات و تبلیغات گسترده در این بخش، صداو سیما در انعکاس اخبار انتخابات چگونه عمل می­ کنند و اینکه کدام شبک

پایان نامه و مقاله

ه بیشتر در خصوص اخبار هم از حیث محتوا و هم از حیث تعداد خبر بیشتر خبر پخش می­ کند.

انتخابات امروزه از مهمترین بحث ها در هر کشور می­باشد و هر کشوری مصمم است تا مردمانش بیشترین مشارکت را در انتخابات و پای صندوق های رأی داشته باشند؛ چرا که هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد، به همان اندازه بیانگر اقتدار بیشتر حاکمیت آن کشور خواهد بود؛ همچنین میزان اهمیت­دهی و دلواپسی مردم در انتخاب سرنوشت خود به چشم می­خورد که همه­ی این­ها در گرو پوشش خوب و مناسب اخبار رسانه ها به خصوص رسانه تلویزیون است.

اهمیت هر تحقیق بر دو جنبه علمی یا نظری و جنبه عملی یا اجتماعی آن است. اهمیت نظری تحقیق از جنبه افزایش شعاع اطلاعات و دانش شناخت عینی و علمی نسبت به پدیده­ مورد مطالعه می باشد تا به دور از ذهن گرایی چگونگی میزان پوشش تلویزیون در اخبار انتخابات مجلس سال 90در اسفند ماه همان سال را به طور کمی مورد ارزیابی و ملاحظه قرار دهد.

از حیث نظری این تحقیق به افزایش دایره اطلاعات نسبت به پدیده مورد مطالعه کمک می­ کند تا درون مایه خبری شبکه های مدنظر (1، 2، 3، تهران و شبکه خبر) کاوش شودو نقش رسانه تلویزیون و اخبار پنج شبکه 1، 2، 3، تهران و شبکه خبر به ترتیب در پنج دوره زمانی 19، 20:30، 22، 24 و 13 را مورد بررسی قرار می­دهد و می خواهد عناصر، سبک و ارزش­های خبری این سه شبکه خبری و این سه دوره زمانی را بررسی کند.

از حیث جامعه شناختی انتخابات به تغییر در سیاست نخبگان سیاسی ختم می­شوند و انتخاب نمایندگان مجلس هم همین منظور را در سطوح سلسله مراتبی قانون­گذاری مدنظر دارد، یکی از راه های پیشرفت در هر جامعه از پارلمان که برگزیدگان مردم در جای جای کشور در آن جمع شده ­اند، برمی­خیزد و این که چه کسی انتخاب می شود و آیا مردم برای انتخاب این برگزیدگان مشارکت داشته باشند یا نه، نیاز به شناخت بیشتری می­باشد که این شناخت تنها از رسانه تلویزیون بهتر محقق می­ شود.

2-2-2- اهمیت عملی یا اجتماعی:
اهمیت عملی یا اجتماعی پژوهش، توان برنامه ریزی، تصحیح و اصلاح را برای رسانه­ی ملی و دست اندرکاران این رسانه فراهم می­آورد و با توجه به اینکه با پوشش خبری خوب و تبلیغ سازنده می­توان موجب رشد و تکامل افراد و در نتیجه موجب مشارکت بیشتر مردم در صحنه سیاسی و توسعه سیاسی شد و از آنجایی­که توسعه سیاسی مقدمه ای برای توسعه همه جانبه محسوب می­ شود، برنامه ریزان سیستم سیاسی و رسانه ملی در حوزه اخبار سیاسی و انتخابات این امکان را می­یابند تا با حذف عوامل کاهش دهنده توسعه سیاسی در اخبار و نوع پوشش خبری و اهمیت و درج بندی معیارها و ارزش­های خبری، زمینه بیشتر مشارکت مردم و به تبع آن استحکام و ثبات نظام و در نتیجه، همبستگی و تعادل جامعه را فراهم سازند.

و از سویی دیگر، این تحقیق با توجه به کاربردی بودنش (تحلیل محتوای شش ماهه اخبار) یافته های آن در راستای امور مدیریت خبر و اصلاح عملکردهای گذشته خبری و عملیات های آینده سازمان صدا و سیما و دیگر بحش های رسانه ای کشور و همچنین برای دانشجویان و محققان قابل استفاده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:42:00 ب.ظ ]
2-1- بیان مسأله پژوهش ………………………………………………………………………………………  3

3-1- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………..  5

5-1- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………..  6

6-1- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 6

8-1- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..7

9-1- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………..   8

10-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص ……………………………………………………………   8

فصل دوم: ادبیات موضوع

1-2- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….10

بخش اول: ادبیات موضوع………………………………………………………………………………….11

2-2- ادبیات ساختارسازمانی…………………………………………………………………………….14

3-2- ادبیات فساد………………………………………………………………………………………….33

بخش دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….53

بخش سوم: معرفی بانک ملی ایران …………………………………………………………………………….59

فصل سوم: روش تحقیق

1-3- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..66

2-3- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 66

3-3- دسته­بندی مفهومی …………… …………………………………………………………………………..67

4-3- طراحی پرسش­نامه…………………………………………………………………………………………..69

5-3- بررسی محتوای پرسش­ها………………………………………………………………………………. 69

6-3- تدوین پرسش­نامه …………… ……………………………………………………………………………76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 80

2-4- جمع بندی و توصیف داده ها ……………………………………………………………………… 80

3-4- بررسی سئوال های تحقیق …………………………………………………………………………….86

4-4- بررسی پرسش باز ……………………………………………………………………………………… 109

5-4- آزمون پایایی ………………………………………………………………………………………………113

6-4- بررسی تاثیر گروه­های مختلف بر پرسش­ها………………………………………………………114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5- مقدمه……… …………………………………………………………………………………………….. 119

2-5- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………….. 119

3-5- نتایج حاصله از یافته ها و مقایسه آنها با پیشینه تحقیق ………………………………… 120

4-5- جمع بندی پیشنهادات برای بانک ملی ایران ………………………………………………… 129

5-5- جمع بندی کلی و ارائه پیشنهاد برای سازمان های اداری……………………………………130

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………….133

ضمائم و پیوست ها:

پیوست 7-1 – پرسشنامه تحقیق …………………………………………………………………………. 140

چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری از طریق بهبود ساختار سازمانی در سازمان­های دولتی می­باشد و در ادامه سعی بر ارائه راهکارهایی مناسب جهت کاهش             فساد اداری در بانک ملی ایران دارد. پژوهش حاضر این پرسش را بررسی می­ کند که آیا رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بر میزان فساد اداری موثر است.

پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه فساد و ساختار سازمانی در داخل و خارج از کشور و همچنین مذاکره با خبرگان و مدیران بانک ملی ایران، عوامل موثر بر فساد اداری شناسایی و به هفت گروه مفهومی دسته بندی شده ­اند. در مرحله بعد با تحقیقات پیمایشی عوامل ساختاری مؤثر بر ساختار سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق را كاركنان بانک ملی ایران در سطح ستاد و شعب شهر تهران تشكیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 246 نفر از كاركنان می‌باشد.به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از آزمون‏های مختلف آماری شامل: آزمون میانگین، تحلیل واریانس یکطرفه و پایایی استفاده شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در كاهش فساد كاركنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر است.

مقدمه:

به اعتقاد اكثر متفكران ، فساد یک بیماری انكارناپذیر در همه حكومت هاست و آغاز اقدامات فسادآمیز مربوط به زمان حال نیست بلكه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. (ربیعی، 1383، 15) مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان نیز بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فسادنابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتهاو قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجااز قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است. امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه بافساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. بررسى هاى بین المللى نشان مى دهد

مقالات و پایان نامه ارشد

 كه هر اندازه كشورى فاسدتر باشد، كسب و كار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بیشترى روبرو هستند. در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال که ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری کدام است، سامان خواهد یافت.

با توجه به طبقه بندی تحقیقات، این تحقیق بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعه­ای، بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش تحقیق) تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و براساس مکان مطالعه از نوع میدانی است که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانك ملی ایران به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در كاهش فساد كاركنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر است.

فصل اول: ضرورت و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رویکرد اصلی این تحقیق با توجه به تاثیر متقابل ابعاد مختلف ساختار سازمانی و فساد بر آن توجه دارد که بهبود و اصلاح ساختار سازمانها در جهت کاهش فساد اداری در سازمان های کنونی ضروری می باشد. تجربیات به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر آن است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف قرار گرفته است که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاه های دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی برای نفع شخصی دانست. (کیا- 2)

از آنجائیکه فساد اداری می تواند تاثیر زیادی روی حرکت توسعه سازمانها بگذارد و بنا بر اهمیتی که ساختار سازمانی مناسب به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری دارد ولی تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده است، این مطالعه تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش ساختار سازمانی مناسب، زمینه سازی برای افزایش شناخت مدیران سازمانها و شرکتها در جهت پیشگیری از بروز پدیده ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد.

در این فصل، جهت آشنایی کلی خواننده، موضوع تحقیق، مسأله اصلی تحقیق، روش تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، جمع آوری داده ها و شمای کلی و طرح تحقیق به طور کلی و خلاصه بیان می شود.

1-2- بیان مساله پژوهش

اغلب كشورها برای مقابله با فساد تدوین استراتژی انجام می دهند .موضوع فساد برای دولت و نظام جمهوری نیز مانند سایر كشورها از اهمیت بالائی برخوردار است. مطالعات نشان می دهد كه عوامل مؤثری بركاهش فساد اثرگذارند مثل: فرهنگ، تكنولوژی ،‌ساختار سازمانی و …

در این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فساد اداری پرداخته می­ شود ودر نهایت بهترین ساختار سازمانی مناسب در جهت كاهش فساد اداری را پیشنهاد داده می­ شود. مطالعات پیشین بیشتر عوامل بیرونی و فردی و رابطه آن با فساد را مورد بررسی قرار داده اند و در زمینه عوامل سازمانی مطالعات کمی صورت گرفته است. مطالعات ما نشان دادند که عوامل فرهنگی و فن آوری اطلاعات از عوامل سازمانی در چند مورد مطالعه صورت گرفته است. این تحقیق وجهی دیگر از عوامل سازمانی تحت عنوان ساختار را مورد بررسی قرار داده که تحقیقی در این زمینه مشاهده نگردید.ساختار سازمانی تصریح می‌كند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه كسی به چه كسی گزارش بدهد و ساز و كارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی كه باید رعایت شوند كدامند. ساختار[1] را به عنوان یكی از اجزاء سازمان كه از عنصر پیچیدگی[2]، رسمیت[3] و تمركز[4] تشكیل شده، تعریف می‌كنیم.«پیچیدگی» حدود تفكیک درون سازمان را نشان می‌دهد. همچنین به میزان تخصص‌گرائی، تقسیم كار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان اشاره کرده و حد و حدودی كه واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراكنده شده‌اند را نیز تصریح می‌كند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است. حدی كه یک سازمان برای جهت‌دهی رفتار كاركنانش، به قوانین و مقررات و رویه‌ها متكی است “رسمیت” نام دارد.تمركز به جایی كه اختیار تصمیم‌گیری در آنجا متمركز است، اشاره دارد. در برخی سازمان‌ها تصمیم‌گیری به شدت متمركز است. مسائل و مشكلات به بالای هرم سازمانی منتقل شده و مدیران ارشد اجرائی، اقدام مناسب برای حل آنها برمی‌گزینند. طبق تعریف بانك جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای كسب منافع شخصی (خصوصی) است. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و بطور ضمنی فرض شده است كه مجموعه ­ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد چارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می كند. هرگونه رفتار اداری كه مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می‌شود. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود. در این تحقیق سعی بر این است كه به بهترین استراتژی برای طراحی ساختار سازمانی مناسب جهت كاهش فساد اداری در سازمان های ایران برسیم.

– سوال اصلی تحقیق:

ساختار سازمانی مناسب كه منجربه كاهش فساد اداری می شوند كدامند؟

– سوالات فرعی:

– به چه میزان پیچیدگی سازمان با كاهش فساد اداری مرتبط است؟

– به چه میزان رسمیت سازمان با كاهش فساد اداری مرتبط است؟

– به چه میزان بین تمركز سازمان با كاهش فساد اداری مرتبط است؟

پس از بررسی و ادبیات و نظرات خبرگان و مدیران شرکت چارچوبی برای شناسایی در فصل سوم طراحی می­ شود که دارای هفت بعد می باشد. بنابراین به منظور بررسی هفت پرسش اصلی و سی و نه پرسش فرعی مورد بررسی قرار می­گیرد.

همچنین در ادامه و پس از ارائه پاسخ برای پرسش­های فوق برای بانك مشخص خواهد ساخت که بانك در کدام ابعاد دارای ضعف بوده و از طرف دیگر با شناسایی نقاط و ابعادی که دارای کمبودها و کاستی های بیشتری است راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن ارائه خواهد شد.

– Structure

-Complexity

[3] -Formalization

[4] -Centeralization

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:41:00 ب.ظ ]
1-3- هدف پژوهش…………………………. 3

1-4- جنبه‌های نوآورانه پژوهش………………………… 3

1-5- جمع بندی……………………….. 4

فصل 2: مفاهیم و تعاریف………………………… 5

2-1- مقدمه………………………. 6

2-2- شبکه های اقتضایی متحرک………………………… 6

2-3- خصوصیات شبکه های اقتضایی متحرک………………………… 8

2-4- مسیریابی در شبکه های اقتضایی متحرک………………………… 9

2-4-1- پروتکل های مسیریابی بر مبنای جدول……………………….. 10

2-4-2- پروتکل های مسیریابی برمبنای تقاضا……………………… 10

2-4-2-1- AODV…………………………

2-5- امنیت در شبکه های اقتضایی متحرک………………………… 13

2-5-1- انواع حملات در شبکه های اقتضایی متحرک………………………… 13

2-5-2- حملات مخرب………………………… 14

2-6- تکنیک های مقابله با تهدیدها در شبکه های اقتضایی متحرک…………… 17

2-6-1- تکنیک های پیشگیرانه : مسیریابی ایمن……………………….. 17

2-6-2- مدیریت اعتماد و سیستم های مبتنی بر اعتبار……………………… 18

2-6-3- تشخیص نفوذ………………………. 18

2-6-3-1- موتورهای سیستم های تشخیص نفوذ………………………. 19

2-7- سیستم ایمنی مصنوعی……………………….. 21

2-7-1- سیستم ایمنی بدن انسان……………………….. 21

2-7-1-1- سلول های ایمنی……………………….. 22

2-7-2- الگوریتم‌ها و تئوری های سیستم ایمنی مصنوعی……………………….. 23

2-7-2-1- تئوری جداسازی خودی/غیرخودی……………………….. 23

2-7-2-2- الگوریتم انتخاب منفی……………………….. 24

2-7-2-3- الگوریتم انتخاب مثبت : ………………………31

2-7-2-4- الگوریتم انتخاب کلون……………………….. 32

2-7-2-5- تئوری خطر………………………. 33

2-8- جمع بندی……………………….. 33

فصل سوم :ادبیات موضوع تشخیص نفوذ در شبکه های اقتضایی متحرک…….. 35

3-1- مقدمه………………………. 36

3-2- تشخیص نفوذ مبتنی بر طبقه بندها……………………… 36

3-3- روش های مبتنی بر خوشه بندها……………………… 39

3-3-1- K-means……………………….

3-3-2- خوشه‌بندی پویا برای تشخیص ناهنجاری……………………….. 41

3-3-3- استفاده از روش نزدیکترین همسایه در تشخیص ناهنجاری……… 41

3-4- روش تشخیص ناهنجاری مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی……….. 43

3-5- جمع بندی……………………….. 47

فصل چهارم:راهکار پیشنهادی……………………….. 48

4-1- مقدمه………………………. 49

4-1-1- شناساگر با شعاع متغیر………………………. 52

4-1-2- نمونه های خودی با شعاع متغیر………………………. 53

4-1-3- مکانیسم سرکوب ایمنی……………………… 57

4-1-3-1- مشکلات الگوریتم انتخاب منفی ……………………… 58

4-2- راهکار پیشنهادی……………………….. 60

4-2-1- فاز آموزش…………………………. 61

4-2-1-1- تعیین شعاع متغیر برای نمونه‌های خودی…………………. 61

4-2-1-2- تولید شناساگر با شعاع متغیر………………………. 62

4-2-1-3- شناسایی و نگهداری نمونه های خودی مرزی……………. 63

4-2-2- فاز تشخیص…………………………. 65

4-3- جمع بندی……………………….. 67

فصل 5……………………… 69

ارزیابی راهکار پیشنهادی……………………….. 69

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

5-1- مقدمه………………………. 70

5-2- پیاده سازی……………………….. 70

5-2-1- پایگاه داده……………………… 71

5-2-2- روش آزمون……………………….. 72

5-3- معیار های ارزیابی……………………….. 72

5-3-1- نرخ تشخیص……………………… 73

5-3-2- نرخ مثبت اشتباه……………………… 73

5-3-3- معیار NPV…………………….

5-3-4- معیار دقت………………………… 74

5-4- تحلیل و ارزیابی نتایج آزمایشات………. 75

5-5- جمع بندی……………………….. 79

فصل 6 : نتیجه گیری و پیشنهاد………………………. 81

6-1- مقدمه………………………. 82

6-2- خلاصه ای از تحقیق……………………….. 82

6-3- تحقیقات آتی……………………….. 86

6-4- جمع بندی……………………….. 87

فهرست مراجع……………………….. 88

چکیده:

شبکه­ های اقتضایی متحرک (MANETs) ، مجموعه ­ای از گره­های متحرک و بی سیم هستند که بدون هیچ کنترل مرکزی یا زیرساخت ثابتی با یکدیگر در ارتباطاند. امروزه این شبکه ها به دلیل انعطاف پذیری بالایشان که نتیجه­ توپولوژی پویای آنها می باشد، در بسیاری از کاربردها مورد توجه قرار گرفته­اند. ولی شبکه های اقتضایی متحرک به دلیل حرکت مستمرگره­ها و تغییرات پویای توپولوژی، نسبت به شبکه­ های سنتی در مقابل حملات گوناگون آسیب پذیرترند. بنابراین تشخیص نفوذ در این شبکه ­ها بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از روش های تشخیص نفوذ، تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری می باشد که با توجه به ویژگی­های خاص شبکه ­های اقتضایی متحرک، استفاده از این روش برای تشخیص نفوذ در این شبکه­ ها مناسب­تر است. یکی از راهکارهای تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری، استفاده از سیستم ایمنی زیستی، موسوم به سیستم ایمنی مصنوعی می باشد که الهام گرفته از سیستم ایمنی بدن انسان است.

در این پایان نامه یک راهکار جدید جهت بهبود تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری برای شبکه­ های اقتضایی متحرک، بر اساس سیستم ایمنی مصنوعی و الگوریتم انتخاب منفی ارائه گردیده و در ادامه راهکار پیشنهادی پیاده سازی و مورد آزمایش قرار گرفته­است. نتایج آزمایشات انجام شده برای ارزیابی کارایی راهکار پیشنهادی نشان می دهد، راهکار پیشنهاد شده از نرخ تشخیص بالایی برخوردار بوده (95 درصد) و نرخ هشدار غلط در آن به شدت کاهش یافته است (1.06 درصد) و در مجموع نسبت به الگوریتم های مقایسه شده از عملکرد بالایی برخوردار است.

فصل اول: کلیات موضوع

1-1- مقدمه

با پیشرفت فناوری و ظهور و توسعه فناوری­های سیار شاهد شکل­ گیری شیوه جدیدی از تجارت الکترونیکی تحت عنوان تجارت سیار هستیم که در این نوع از تجارت، ارتباطات به صورت بی سیم صورت می پذیرد. تجارت سیار عبارت است از خرید و فروش کالاها و خدمات با بهره گرفتن از وسایل بی سیم از قبیل تلفن های همراه یا ابزارهای دیجیتالی شخصی.

با توجه به گسترش روز افزون تجارت الكترونیک در دنیای کنونی و کاربرد آن در بستر شبكه ­ها و به خصوص شبكه­ های سیار، برقراری امنیت اطلاعات برای شکل­ گیری فعالیت­های تجاری و ادامه حیات آن در بستر این نوع از شبکه ­ها امری ضروری است. درحقیقت بدون فراهم کردن بسترهای امن ، هر گونه فعالیت تجاری غیر ممکن خواهد بود.

در سال های اخیر استفاده از تکنولوژی­های بی سیم در انواع کاربردها رشد چشم­گیری داشته است. شبكه ­های موردی سیار نیز به عنوان یكی از پركاربردترین انواع شبكه­ های بی­سیم مورد استقبال فراوانی قرارگرفته است. دلیل این امر سرعت و آسانی پیاده ­سازی این شبکه ­ها و نیز عدم وابستگی آنها به ساختارهای از پیش ساخته است. شبکه ­های اقتضایی متحرک در گستره وسیعی از کاربردهای تجاری و نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع از شبکه ها در مواقعی که نصب و راه اندازی یک شبکه با زیرساخت ثابت غیر ممکن است و یا شبکه موقتی است، بسیار مناسب هستند. این شبکه­ ها در کاربردهای شخصی مانند اتصال لپ­تاپ­ها به یکدیگر، کاربردهای عمومی مانند ارتباط وسایل نقلیه وتاکسی­ها، کاربردهای نظامی مانند اتصال ارتش و ارتباط ناوگان جنگی و کاربردهای اضطراری مانند عملیات امداد و نجات، قابلیت به­ کارگیری دارند.

شبكه های اقتضایی متحرک 0مجموعه ای از گره­ها هستند كه به صورت بی­سیم و نقطه به نقطه با هم ارتباط دارند. ویژگی بارز این شبكه ها تحرك بالای نودها می باشد كه نتیجه­ آن تغییر پویای توپولوژی شبكه است. محدودیت منابع یكی از ضعف­های این شبكه ­هاست که در به کارگیری آنها باید مورد توجه قرارگیرد. در این شبكه ­ها هیچ ساختار ثابتی وجود ندارد و نودها بدون هیچ كنترل و مدیریت مركزی كار می كنند، بنابراین تمامی نودها در قبال مدیریت شبكه مسئول هستند. فقدان مدیریت مركزی و تحرك اختیاری نودها سبب بالا رفتن آسیب پذیری در برابر حملات داخلی و خارجی دراین شبكه ­ها می شود. بنابراین به­ كارگیری روش های امنیتی كارا و مناسب در این نوع از شبکه ها بسیار حائز اهمیت می باشد (نادکامی[1] و میشرا[2] ، 2003). با توجه به ویژگی­های خاص، این نوع از شبکه­ ها در مقابل تهدیدات امنیتی آسیب پذیرترند. بنابراین مسئله برقراری امنیت در شبکه ­های اقتضایی متحرک در طی سالهای اخیر از سوی پژوهشگران مورد توجه بسیاری واقع گردیده است.

به طور كلی دو رویكرد در محافظت سیستم­ها در برابر حملات وجود دارد: روش­های پیشگیری و روش­های كشف. ازجمله روش­های پیشگیری می­توان رمزنگاری و احراز هویت را عنوان كرد اما این روش­ها امنیت را هیچگاه به طور كامل برقرار نمی كنند و همواره حمله كننده­ ها می توانند بر این روش­ها غلبه كنند. در این پژوهش سعی داریم یک راهکار امنیتی از نوع دوم برای شبکه­ های اقتضایی متحرک ارائه دهیم .

1-2- موضوع پژوهش

با توجه به آسیب­پذیری بالای شبکه ­های اقتضایی متحرک و نیز اهمیت آنها در کاربردهای فراوان، روش های برقراری امنیت در این نوع از شبکه­ ها موضوع بسیاری از پژوهش­ها می­باشد. علی‌رغم وجود راهکارهای امنیتی مختلف برای برقراری امنیت در شبکه‌های اقتضایی متحرک، ولی با توجه به حملات و نفوذهای موفق بر روی این شبکه ­ها، ارائه روشی برای تشخیص حملات و نفوذها همچنان یکی از بزرگترین اهداف پژوهشگران به شمار می ­آید. دو روش کلی در تشخیص نفوذ وجود دارد: روش‌های تشخیص مبتنی بر امضا که از الگوهای حملات شناخته شده برای تطبیق و تشخیص نفوذ استفاده می‌کنند و روش‌های تشخیص مبتنی بر ناهنجاری که یک نما از رفتار عادی شبکه ایجاد کرده و هر فعالیتی که از این نما انحراف داشته باشد به عنوان نفوذ تشخیص داده می‌شود. روش­های مبتنی بر ناهنجاری قادر به تشخیص حملات جدید هستند. همچنین از لحاظ مصرف انرژی مقرون به صرفه‌ترند. بنابراین بهترین گزینه برای تشخیص نفوذ در شبکه­ های اقتضایی متحرک می باشند .

سیستم ایمنی مصنوعی روشی است که بر اساس سیستم ایمنی بدن انسان طراحی شده است که راه حل­های جدیدی را برای حل مسائل پیچیده از قبیل عیب‌یابی و بهینه‌سازی فراهم می‌کند.

در سیستم ایمنی مصنوعی، الگوریتمی به نام الگوریتم انتخاب منفی (NSA)[3] تعریف شده است که با الهام از یکی از انواع سلول‌های ایمنی به نام سلول‌های Tدر بدن، مکانیزم جداسازی خودی/غیرخودی را در سیستم ایمنی بدن شبیه‌سازی می‌کند و در کاربردهای مختلفی از قبیل تشخیص خطا و ناهنجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. الگوریتم‌ انتخاب منفی از شناساگرها برای تشخیص فضای خودی/غیرخودی بهره می‌برد. تعریف شناساگرها یکی از وجوه اصلی الگوریتم انتخاب منفی است. دو گروه کلی برای الگوریتم‌های انتخاب منفی مطرح می‌شود: شعاع ثابت و شعاع متغیر؛ که شعاع در نظر گرفته شده برای شناساگرها برای پوشش فضای غیر خودی است.

در این پژوهش روش به کار گرفته شده برای تشخیص ناهنجاری در شبکه ­های اقتضایی متحرک، استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی می باشد. به این ترتیب که سعی شده است با بهره گرفتن از الگوریتم­های موجود در سیستم ایمنی مصنوعی مانند الگوریتم انتخاب منفی راهکار بهینه ­ای برای تشخیص ناهنجاری در شبکه ­های اقتضایی متحرک اتخاذ گردد.

1-3- هدف پژوهش

هدف از این پژوهش، ارائه ی الگوریتمی جدید جهت تشخیص ناهنجاری در شبكه­ های اقتضایی متحرک می باشد که بتواند عملکرد بالایی داشته و مشکلات موجود در سیستم های موجود را ارتقا بخشد. یكی از چالش های سیستم­های تشخیص نفوذ موجود این است که در این سیستم­ها نرخ تشخیص پایین و همچنین دقت تشخیص حملات پایین می باشد. در این پژوهش قصد داریم با بهره گرفتن از سیستم ایمنی مصنوعی، به ارائه­ الگوریتمی بهینه در حوزه­ تشخیص ناهنجاری در شبکه­ های اقتضایی متحرک بپردازیم که نرخ تشخیص بالا و نرخ هشدار نادرست پایینی داشته باشد.

[1] Nadkami

[2] Mishra

[3]Negative Selection Algorithm

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:41:00 ب.ظ ]
1-3 اهداف………………….. 4

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه مطالعات………………….. 5

2-1 برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 6

2-1-1- مقدمه…………………. 6

2-1-2   تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 7

2-1-2-1 سیستم‌های جزیره ای………………….. 7

2-1-2-2 سیستم‌های استخراج اطلاعات………………….. 8

2-1-2-3 سیستم‌های تسهیل کننده………………… 9

2-1-3 ابعاد اثر گذاری ERP در سازمان…………………. 10

2-1-3-1   ERP و فرهنگ سازمانی………………….. 10

2-1-3-2 ERP و فرایندهای سازمانی………………….. 10

2-1-3-3 ERP و تکنولوژی………………….. 11

2-1-3-4 ERP و تصمیم گیری مدیریت………………….. 11

2-1-4 مزایای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 12

2-1-5 معایب سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 14

2-1-6 ارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان……… 15

2-2   یکپارچگی اطلاعات………………….. 18

2-2-1 مقدمه…………………. 18

2-2-2 چالش‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی………………….. 18

2-2-3 اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﮐﻼن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ…… 20

2-3 هوش تجاری………………….. 22

2-3-1 مقدمه…………………. 22

2-3-2 تاریخچه هوشمندی كسب و كار………………… 23

2-3-3 تعاریف هوشمندی كسب و كار………………… 24

2-3-4 نیازهای هوشمندی كسب وكار………………… 24

2-3-5 ضرورت هوشمندی كسب و كار………………… 25

2-3-6 ﻓﺮآﻳﻨﺪ هوشمندی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر………………… 26

2-3-7 یکپارچگی برنامه های مختلف در زمینه هوشمندی کسب وکار……… 28

2-3-8 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ………………….. 30

2-4 تکنیک های رتبه بندی………………….. 33

2-4-1 الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی ………………… 33

2-4-2 AHP فازی………………….. 34

2-4-3 مدل تصمیم گیری چند هدفه جدید فازی…….. 36

2-4-4 روش فازی TOPSIS………………….

2-5 پیشینه مطالعات………………….. 41

2-5-1 مطالعات داخلی………………….. 41

2-5-2 مطالعات خارجی………………….. 45

فصل سوم: روش تحقیق………………….. 48

3-1 مقدمه…………………. 49

3-2 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی………………….. 51

3-3 مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش آنالیز توسعه ……51

3-4 تعیین نرخ سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی……….. 53

3-4-1 اعداد فازی………………….. 54

3-5 تکنیک تاپسیس فازی………………….. 56

3-6-نحوه تعریف پارامترها و توسعه فازی مقیاس ساعتی………… 60

3-7 تعیین مناسب بودن مجموعه‏ی متغیرها در ماتریس همبستگی جهت تحلیل عاملی ………61

3-7-1 پیش‏فرض‏های تحلیل عاملی………………….. 62

3-7-2 مراحل انجام تحلیل عاملی………………….. 63

3-7-3 استخراج عامل‏ها…………………63

3-7-4 استخراج مجموعه‏ی اولیه عامل………………… 64

3-7-5 بهترین عامل‏ها………………… 64

3-8 پایایی و روایی………………….. 66

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………….. 68

 

پایان نامه و مقاله

 

4-1 مقدمه…………………. 69

4-2   تحلیل فازی………………….. 70

4-2-1- محاسبه اولویت وزن‌ها …………………72

4-2-2 محاسبه سازگاری………………….. 72

4-2-3 تعیین شاخص ومعیارهای مدل…………………. 73

4-3 تجزیه وتحلیل عوامل…………………. 79

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات………………….. 84

5-1 نتایج…………………. 85

5-2 پیشنهادات………………….. 89

پیوست………………….. 92

فهرست مراجع…………………. 98

چکیده:

سازمان‌های امروزی در جهت جهانی شدن رقابت می‌کنند كه این رقابت به سطوح بی سابقه ای منجر شده است. در این میان بررسی نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی در سازمان بر پیاده سازی هوش تجاری حائز اهمیت می باشد . سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی و با چه ساز وکاری صورت می‌گیرد؟

برای این منظور شاخص‌های اصلی شناسایی و با توجه به ادبیات موضوع دسته بندی شدند. این دسته بندی به تأیید افراد خبره سازمان رسید و عواملی که مناسب نبودند تصحیح و یا حذف شدند. عوامل موفقیت جهت بررسی ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ عوامل موثر برپیاده سازی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﺗﺠﺎری بادرنظر گرفتن پیاده سازی اولیه یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی ومتعاقب آن یک سیستم برنامه ریزی سازمانی ، از 4 ﻣﻌﻴـﺎر و17 زیر معیار ﺗـﺸﻜﻴﻞ گردید. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟـﺪاول ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺗﻌــﺎﻣﻼت ومیزان واﺑــﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜــﺮدآنها مورد بررسی قرارگرفت و ماتریس مقایسات زوجی برای شاخص ها و زیر شاخص ها تشکیل گردید.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

سازمان‌های امروزی در جهت جهانی شدن رقابت می‌کنند كه این رقابت به سطوح بی سابقه ای منجر شده است. بازارهای رقابت جهانی و سازمان‌ها به یافتن راه حل‌های كاری بهتر با ساختارهای انعطاف پذیر و قابل اطمینانی نیاز دارند. بسیاری از زیر ساختارهای سازمانی و تشكیلاتی توسط سیستم‌های اطلاعاتی توانمندتر شده‌اند. با اداره مؤثرتر این فرایندها مزایای رقابتی می‌توانند از طریق كاهش هزینه، افزایش تولید و بهبود سرویس دهی مشتریان حاصل شوند. (آقایی، 1390)

هوش تجاری به تکنیک‌های بر پایه كامپیوتر كه در زمینه شناسایی استخراج و تجزیه و تحلیل داده های تجاری می‌پردازد و با هدف حمایت از تجارت در تصمیم سازی بهتر كمك می کند. بیشترین تأثیر هوش تجاری افزایش كارایی تصمیمات در سازمان‌ها می‌باشد ازجمله تعیین گرایش‌های تجاری سازمان، پیش بینی وضعیت بازار و بالا بردن توانایی رقابتی سازمان در بازار (آوررت[1]، 2011) (بازرگانی، 1390) در واقع هوش تجاری شامل طیف بزرگی از فناوری‌ها،ابزارها و فرایندها برای جمع آوری اطلاعات و استفاده بهتر از آن‌ ها برای رسیدن به تصمیم گیری مناسب در سازمان است. (پاپوویچ[2]، 2012)

هوش تجاری به علت ماهیت هدف گرای خود نیاز به زیر ساخت‌های متعددی دارد و برای شناسایی این زیر ساخت‌ها مدل‌های مختلفی پیشنهاد و اجرا شده‌اند. (صیادی، 1390) بر اساس مطالعات انجام شده بخش عمده ای از این زیر ساخت‌ها به ساختار داده های تولید شده در سازمان و نحوه طبقه بندی نگهداری و میزان ارتباطات و به روز شدن آن‌ ها باز می‌گردد. (پریماراتن[3]، 2011)

یکی از مباحث مهم در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان‌ها ارتباط دقیق بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر از طریق یک نظام توانمند انتقال داده است .اگر به سیر تاریخی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها توجه کنیم مشاهده می‌شود که در سه گام این سیستم‌ها به سوی یک سیستم هوشمند تجاری حرکت کرده‌اند در گام اول تنها سیستم‌ها به صورت جزیره ای وجود داشتند در گام بعدی سیستم‌های یکپارچه مدیریتی ظهور یافتند و در نهایت بلوغ سیستم‌ها اطلاعاتی سازمان و یکپارچگی اطلاعات را می‌توان در سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP ها مشاهده نمود.در سیستم‌های یاد شده اطلاعات در نهایت یکپارچگی و ارتباط با یکدیگر قرار دارند. (ساروید[4]، 2012)

در سال‌های اخیر توجه به خرید و پیاده سازی سیستم‌های یکپارچه و همچنین سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی در بین شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی افزایش یافته است و در حال حاضر بر اساس نیاز بازار شرکت‌های تولید کننده نرم افزار در حال ارائه راهکار های کسب و کار هوشمند و هوشمند سازی تجاری به مشتریان هستند.

در این میان نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی قبل ازپیاده سازی هوش تجاری مورد بررسی قرار گرفته است . سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی و با چه سازوکاری صورت می‌گیرد؟

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت روز افزون تصمیم گیری‌های سریع و مناسب با شرایط برای توسعه و پیشرفت فعالیت‌های سازمان‌های مختلف و جایگاه سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان و راهبرد یکپارچگی اطلاعات در سازمان‌ها برای اخذ تصمیم‌های درست و به موقع بررسی نقش این سیستم‌ها و مؤلفه های تأثیر گذاری آن‌ ها در این سیستم‌ها دارای اهمیت بالا و ضرورت می‌باشد .با شناخت دقیق این نقش می‌توان راهبرد های مناسبی را برای پیاده سازی هوش تجاری تدوین و اجرا نمود.

1-3 اهداف

1- تبیین نقش یکپارچگی اطلاعات در گام‌های پیاده سازی هوش تجاری در سازمان

2- تبیین نقش سیستم‌های ERP در گام‌های پیاده سازی هوش تجاری در سازمان

1-4 سؤالات تحقیق

1- یکپارچگی اطلاعاتی چه نقشی در فرایند پیاده سازی هوش تجاری در سازمان دارد ؟

2- نقش سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان چیست ؟

تأثیر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری از چه الگویی پیروی می کند ؟

[1] Averett

[2] Popovič

[3] Premaratne

[4] Sarwade

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:40:00 ب.ظ ]